Psychiatria pre prax 2/2004

Vysazení medikace u úzkostných a afektivních poruch

MUDr. Jiřina Kosová

Léčba depresivních a vážných úzkostných poruch je dlouhodobá, riziko relapsů a rekurencí vysoké. Podle světových doporučení bychom měli dodržovat tři základní fáze léčení: akutní, jejímž cílem je dosažení remise, pokračovací, která slouží hlavně k prevenci relapsu, a udržovací – u komplikovaných onemocnění a k prevenci rekurence. V běžné praxi ale vysoké procento pacientů ukončuje terapii předčasně, což vede ke zvýšení rizik. Vysazení či přerušení léčby jsou frekventovaná ve všech skupinách antidepresiv (AD). Rozdíly mezi jednotlivými léky nejsou velké, pouze přerušení léčby z důvodu výskytu nežádoucích účinků je o něco výraznější ve skupině tricyklik (TCA). V posledních letech se objevuje více informací o syndromu z vysazení antidepresiv, který může komplikovat spolupráci s klientem, případně způsobovat diagnostické problémy.

Kľúčové slová: depresivní a úzkostné poruchy, předčasné vysazení, relaps, rekurence, syndrom z vysazení antidepresiv.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment discontinuation in anxiety and depressive disorders

The treatment of depressive and serious anxiety disorders is long-term and the risk of relapses and recurrences is high. According international guidelines we should uphold these three main phases of treatment: the acute one, whose goal is to reach remission, the continuation one, which serves mainly to prevent a relapse, and the maintenance one – in case of complicated diseases, and to prevent recurrences. In common practice, however, a high percentage of patients stops taking their medication premature, which leads to increased risk. The discontinuation or interruption of treatment is frequent in all classes of antidepressants. The differentiation between individual medication are not great, only the discontinuation of treatment due to occurrence of adverse events is more frequent in the TCA group. In recent years has been learned more information about withdrawal syndrome from antidepressants, which can complicate co-operation with the client, or possibly cause diagnostic problems.

Keywords: depressive and anxiety disorders, premature discontinuation, relapse, recurrence, withdrawal syndrome from antidepressants.