Psychiatria pre prax 1/2011

Vplyv atypických antipsychotík na sexuálnu funkciu u mužov

prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., MUC Jana Ščerbová, MUC Sandra Bogorová, Monika Večeřová

Práca predkladá sexuálne funkcie 78 mužov liečených pre ochorenie schizofrénneho okruhu atypickými antipsychotikami (olanzapin, risperidon, amisulprid, klozapin, quetiapin). Skóre škály ASEX bolo v dysfunkčných hodnotách u 23 pacientov súboru (18 %). Rozdiely medzi jednotlivými preparátmi bolo ťažké hodnotiť pre malý počet subjektov v podskupinách. Najväčšie zastúpenie dysfunkcií bolo u 4 zo 6 pacientov liečených quetiapinom.

Kľúčové slová: schizofrénia, sexuálne funkcie, antipsychotiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Occurence of atypical antipsychotics on sexual dysfunction in male schizophrenic patients

The paper presents the frequency of sexual dysfunction according to ASEX scale in 78 schizophrenic males treated with atypical antipsychotics (olanzapine, risperidone, amisulprid, clozapine, quetiapin). Dysfunctional scores of ASEX scale were found in 23 patients treated with antipsychotics (18 %). Difference among antipsychotics has been hardly eveluated for small number of patients in subgroups. The most occurrence of dysfunction was found in quetiapine subgroup, 4 from 6 patients had dysfunctional ASEX score.

Keywords: schizophrenia, sexual dysfunction, antipsychotics.