Psychiatria pre prax 1/2019

Vliv životního stylu na epigenetické regulace: implikace pro psychické poruchy

doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D., Mgr. Alice Hálová, prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

Environmentální faktory a životní styl mohou u člověka měnit epigenetický status prostřednictvím změny v DNA metylaci, acetylaci a metylaci histonů či expresi miRNA a jiných nekódujících RNA. Rozdílné epigenetické regulace mohou být asociovány s různými onemocněními, zahrnující onemocnění onkologická, kardiovaskulární, ale také nemoci psychické a neurodegenerativní. Cílem práce je shrnout vliv životního stylu na epigenetické mechanismy, které mohou následně ovlivnit patogenezi psychických poruch. Součástí předložené práce je analýza faktorů životního stylu jako možných rizik vzniku schizofrenie a Alzheimerovy choroby vycházejících z epidemiologických studií případů a kontrol zpracovávaných v rámci projektů řešených autory.

Kľúčové slová: psychické poruchy, životní styl, epigenetické regulace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The influence of lifestyle on epigenetic regulation: implications for psychiatric disorders

Environmental factors and lifestyle can change human epigenetic status with methylation, acetylation DNA, histon methylation, miRNA expresion etc. Different epigenetic regulations can be associated with various diseases, such as tumors, cardiovascular, mental and neurodegenerative diseases. The aim of this contribution is to summarize the impal of lifestyle on epigenetic mechanisms that consequently can affect the pathogenesis of mental disorders.A part of this publication includes an analysis of lifestyle risk factors, whitch can be related with Schizophrenia and Alzheimer ´s disease from author ´s case control studies.

Keywords: psychiatric disorders, lifestyle, epigenetic regulation