Psychiatria pre prax 3/2021

Vliv koronavirové epidemie na vývoj a léčbu poruch příjmu potravy v dětském a adolescentním věku

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D., doc. PhDr. Jana Kocourková

Autoři se zabývají vlivem koronavirové epidemie na vývoj a léčbu poruch příjmu potravy v dětství a adolescenci. Upozorňují na negativní vlivu pandemie covid-19 a s tím spojených karanténních opatření na duševní zdraví dětí a dospívajících. Specificky negativně působí tato situace na poruchy příjmu potravy, na jejich vývoj i léčbu. Sdělení je doplněno kazuistickými ukázkami.

Kľúčové slová: covid-19, poruchy příjmu potravy, děti, adolescenti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effect of coronavirus epidemic on development and treatment of eating disorders in childhood and adolescence

Authors dealing with effects of coronavirus epidemic on development and treatment of eating disorders in childhood and adolescence. They point out the negative impact of the covid-19 pandemic and the associated quarantine measures on the mental health of children and adolescents. This situation has specific negative effect on eating disorders, their development and treatment. The presentation is illustrated with case studies.

Keywords: covid-19, eating disorders, children, adolescents