Psychiatria pre prax 3/2021

Vinpocetín a jeho klinické implikácie v súčasnej psychiatrickej praxi

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, MUDr. Zuzana Vančová, PhD.

Vinpocetín je alkaloid extrahovaný zo zimozelene menšej (Vinca minor). Od jeho uvedenia na trh sa používa už celé dekády v prevencii a liečbe cerebrovaskulárnych a kognitívnych porúch. Vinpocetín sa často používa ako silný cerebrálny vazodilatátor, zvyšuje metabolický obrat mozgového tkaniva a má unikátny bezpečnostný profil, bez hlásených významných vedľajších účinkov alebo toxicity, či kontraindikácií v rámci odporúčaného terapeutického dávkovania. Nedávno opísaný protizápalový potenciál vinpocetínu v kombinácii so zlepšovaním neuronálnej plasticity pri jeho používaní môže vzbudzovať osobitný záujem pri riešení ďalších neuropsychiatrických porúch, vrátane postakútnych komplikácií COVID-19 a postcovidového syndrómu.

Kľúčové slová: vinpocetín, cerebrovaskulárne ochorenia, neuroplasticita, zápal, kognícia, COVID-19, postcovidový syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vinpocetine and its clinical implication in the current psychiatric practise

Vinpocetine is an alkaloid extracted from the periwinkle plant (Vinca minor). Since its introduction to the market, it has been widely used for decades to prevent and treat cerebrovascular and cognitive impairment. Vinpocetine is frequently used as a potent cerebral vasodilator and cerebral metabolic enhancer with a unique safety profile. There are no reports regarding its significant side effects, toxicity or contraindications at therapeutic doses. Recently described anti-inflammatory potential combined with its neuronal plasticity enhancing action could be of particular interest in many other neuropsychiatric conditions, including post-acute complications of COVID-19 and postCOVID syndrome.

Keywords: vinpocetine, cerebrovascular disorders, neuroplasticity, inflammation, cognition, COVID-19, postCOVID syndrome