Psychiatria pre prax 2/2005

Venlafaxin v praxi

MUDr. Claudia Borzová

Článek je informací o klinických zkušenostech s léčbou depresivních a úzkostně depresivních pacientů venlafaxinem. Cílem studie bylo prověřit bezpečnost a efektivitu venlafaxinu v ambulantní praxi. V období jednoho roku bylo sledováno 102 pacientů s depresivním a anxiozně depresivním syndromem v rámci první depresivní epizody, rekurentní depresivní poruchy a smíšené úzkostně depresivní poruchy. Studii dokončilo celkem 90 pacientů; z nich 95 % z léčby významně profitovalo. Nežádoucí účinky se vyskytly zřídkavě, s nižším výskytem při postupné titraci dávky léku. Psychické a somatické komplikace se nevyskytly. Venlafaxin se ve studii osvědčil jako bezpečný a efektivní lék jak při léčbě prvních epizod depresivní poruchy, tak rekurentní deprese či smíšené úzkostně depresivní poruchy. Cíl: Hlavním cílem sledování bylo zjistit bezpečnost a efektivnost léčby venlafaxinem.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť