Psychiatria pre prax 4/2008

VENLAFAXÍN V DLHODOBEJ LIEČBE DEPRESIE

MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.

Venlafaxín je priekopníkom konceptu viacerých farmakologických mechanizmov v rámci jedného lieku a znamená zlepšenie účinnosti oproti farmakám, ktoré majú jeden mechanizmus účinnosti, a to v zmysle zvýšenia pomeru dosiahnutých remisií, kvalitnejších remisií v priebehu dlhodobej liečby alebo vyššej účinnosti v liečbe rezistentných depresií. V novších dlhodobých štúdiách sa ukázalo, že pri liečbe venlafaxínom bol veľmi malý podiel rekurencie, a to nie len v prvom roku po prekonaní depresívnej epizódy, ale aj v druhom roku dlhodobej liečby. Nie je celkom jasné, či nízky pomer rekurencie je nižší ako pri liečbe SSRI, ale podľa štúdie STAR-D je nižší ako pri rôznych antidepresívach.

Kľúčové slová: venlafaxín, remisia, účinnosť, dlhodobá liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VENLAFAXINE IN LONG-TERM TREATMENT OF DEPRESSIVE DISORDER

Venlafaxine has pioneered the concept that multiple pharmacological mechanisms in a single agent may be linked to greater efficacy than a single pharmacological mechanisms, either in terms of enhanced remission rates, more robust sustained remission over long-term treatment, or greater efficacy for treatment resistant depression. Recent long-term recurrence prevention studies with venlafaxine show very low recurrence rates not only over the first year but surprisingly over the second year of maintenance treatment. The rates appear to be lower than those reported in the STAR*D study with a variety of antidepressants.

Keywords: venlafaxine, remission, efficacy, long-term treatment