Psychiatria pre prax 5/2007

Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy

MUDr. Erik Herman, MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., doc. MUDr. Ján Praško, CSc.

Valproát je již léta používán jako stabilizátor nálady u pacientů s bipolární afektivní poruchou. Je prokazatelně účinný jak v léčbě manických a smíšených epizod, tak v udržovací a profylaktické léčbě a v léčbě rychlého cyklování epizod bipolární afektivní poruchy. Omezením klinického využití jsou jeho vedlejší nežádoucí účinky, z nichž většina je na dávce závislá.

Kľúčové slová: bipolární afektivní porucha, stabilizátor nálady, valproát, gravidita, rychlé cyklování epizod.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VALPROATE IN THERAPY OF BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

Valproate has been used like mood stabilizer in patients with bipolar affective disorder for long time. Valproate is demonstrable effective in therapy of manic, mixed episodes and in maintaince and prophylactic treatment and in rapid cycling bipolar disorder. Clinical use limitations of valproate are mostly dose depend side effects.

Keywords: bipolar affective disorder, mood stabilizer, valproate, pregnancy, rapid cycling.