Psychiatria pre prax 4/2020

Úzkostné poruchy v peripartálnom období

MUDr. Lucia Kvetková

Približne 30 % žien sa v priebehu svojho života stretne s niektorým typom úzkostnej poruchy. Jedným z rizikových období, keď sa úzkostné poruchy objavujú, alebo sa už diagnostikované úzkostné poruchy zhoršujú, je obdobie tehotenstva a obdobie po pôrode. Prehľadový článok prináša sumarizáciu aktuálnych poznatkov o prevalencii, priebehu a možnostiach terapie úzkostných porúch v peripartálnom období so zameraním najmä na antidepresíva a anxiolytiká, na riziká ich užívania pre plod a možný dopad na neurobehaviorálny vývoj dieťaťa.

Kľúčové slová: úzkostné poruchy, tehotenstvo, popôrodné obdobie, antidepresíva, anxiolytiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anxiety disorders in peripartal period

Approximately 30% of women suffer from some type of anxiety disorder during their life. One of the high-risk periods is pregnancy and the postpartum period, when anxiety disorders appear or already diagnosed anxiety disorders worsen. This review brings a summary of a current knowledge of prevalence, course and possibilities of anxiety disorders therapy in the peripartal period with a particular focus on antidepressants and anxiolytics, the risks of their use for the fetus and the possible impact on the neurobehavioral development of the child.

Keywords: anxiety disorders, pregnancy, postpartum period, antidepressants, anxiolytic drugs