Psychiatria pre prax 1/2017

Umením a kultúrou indukované psychiatrické syndrómy

MUDr. Ján Necpál

V posledných rokoch sa v populárnych časopisoch a blogoch, ale aj v psychiatrických odborných zdrojoch, začali objavovať zmienky o takzvanom Stendhalovom syndróme. Ide o zvláštnu reverzibilnú psychosomatickú, niekedy aj psychotickú odozvu na mimoriadne umelecky silné dielo, ktoré sa typicky rozvíja u turistov navštevujúcich Florenciu. Podobné prejavy sa objavujú u japonských turistov pri návšteve Paríža. Intenzívna duchovná atmosféra Jeruzalemu môže zas spôsobiť Jeruzalemský syndróm. Vzhľadom na zvyšujúci sa turizmus začínajú byť tieto syndrómy stále aktuálnejšie, preto prinášame krátky prehľad sumarizujúci najdôležitejšie fakty o ich histórii a klinických prejavoch.

Kľúčové slová: Stendhal, Stendhalov syndróm, Parížsky syndróm, Jeruzalemský syndróm

stiahnuť celý článok v pdf

Art and culture induced psychiatric syndromes

In the recent past years, in magazines and blogs as well as psychiatric journals, reports about the so called Stendhal syndrome started to appear. It is an curious reversibile psychosomatic and sometimes even psychotic reaction to extraordinary artistic work, which evolves typically in tourists in Florence. Similar features appear in several Japanese tourists visiting Paris. An intensive spiritual atmosphere can also cause Jerusalem syndrome. With increasing tourism are these syndromes still more and more actual. Therefore, we bring a short review which summarizes the most important facts about their history and clinics.

Keywords: Stendhal, Stendhal syndrome, Paris syndrome, Jerusalem syndrome