Psychiatria pre prax 1/2011

Trestný čin „opilstvo“ z pohľadu psychiatra

MUDr. Vladimír Hacek

Od 1. 1. 1992 sa z trestného kódexu v ČR i SR vypustilo ustanovenie, že ak sa páchateľ priviedol do stavu nepríčetnosti (čo aj z nedbanlivosti) vplyvom návykovej látky, má sa za to, že je príčetný. V oboch republikách sa zároveň novo definovala skutková podstata trestného činu „opilstvo“. Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k tomuto trestnému činu, ako aj stanovisko Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, nie sú v súdnej praxi vždy dodržiavané. Autor poukazuje na prípad, kedy Najvyšší súd Slovenskej republiky uprednostnil pred znaleckým psychiatrickým vyšetrením vyšetrenie hladiny alkoholu v krvi obžalovaného a v odôvodnení sa dokonca zaoberal otázkou potrebnosti znaleckého psychiatrického vyšetrenia, ak je hladina alkoholu v krvi taká, z ktorej (podľa názoru súdu) možno jednoznačne vyvodiť nepríčetnosť.

Kľúčové slová: prečin opilstva, nepríčetnosť, návyková látka, nedbanlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť