Psychiatria pre prax 1/2010

Trendy farmakoterapie v léčbě nespavosti

doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.

Léčba poruch spánku je vždy komplexní proces, zahrnující faktory behaviorální, neurofyziologické, psychologické, chronobiologické a v neposlední řadě i farmakologické (1). Negativní ovlivnění spánku nejrůznějšími farmaky bývá velmi často opomíjeno nebo podceňováno. Naopak míra možností pozitivního ovlivnění poruch spánku farmakoterapií bývá v současné době chápána vesměs rozporuplně. Jednoduchá klasifikace léků ovlivňujících nespavost nebo nadměrnou spavost na hypnotika/sedativa/stimulancia v kontextu soudobých poznatků o neurofyziologii a chronobiologii spánkového procesu již neobstojí.

Kľúčové slová: poruchy spánku, nespavost, insomnie, hypnotika, chronohypnotika, chronobiotika, sedativa, chronobiologie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Trends in pharmacotherapy of insomnia

The treatment of sleep disorders has always been a complex process that includes behavioral, neurophysiologic, psychological, chronobiological and, not in the least, pharmacological factors (1). Negative influence of different pharmaceuticals use to be very often neglected or underrated. In reverse, an extent of positive

Keywords: sleep disorders, sleeplessness, insomnia, hypnotics, chronohypnotics, chronobiotics, sedatives, chronobiology