Psychiatria pre prax 1/2023

Traumatizace ukrajinských dětí

MUDr. Jan Uhlíř, Mgr. Lenka Škarková Stojanová

Aktuální situace před nás postavila nové výzvy. Do ordinací se dostávají děti traumatizované válečným konfliktem. Jak se k této nové situaci postavit? Jak ji co nejlépe zvládnout? Jakým způsobem dětem pomoci pochopit jejich projevy? V tomto článku jsme se snažili v krátkém a stručném přehledu najít alespoň částečné odpovědi a podat základní návod, jak postupovat.

Kľúčové slová: trauma, psychologie, dětská psychiatrie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Traumatization of Ukrainian children

The current situation has posed new challenges. Children traumatized by the war enter the outpatient clinics. How to deal with this new situation? How best to handle it? How to help children understand their manifestations? In this article, we have tried to find at least partial answers in a brief and concise overview and to give basic instructions on how to proceed.

Keywords: trauma, psychology, child psychiatry