Psychiatria pre prax 2/2012

Transsexualizmus female-to-male od dětství do mladé dospělosti

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Kazuistika popisuje komplikovanou péči o pacienty s transsexualizmem (F64.0), kteří přicházejí do sexuologické péče již v dětském věku. Poukazuje na problémy spojené se správnou diagnostikou a diferenciální diagnostikou, na nutnost mezioborové spolupráce, na chybějící koncept péče o tento druh pacientů, a především na důležitost dobrého terapeutického vztahu a velké trpělivosti na straně terapeuta (lékaře) i klienta.

Kľúčové slová: transsexualizmus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Female-to-male transsexualism from childhood to young adulthood

This case report describes complicated care of patients with transsexualism (F64.0) who present to sexology services as early as childhood. It highlights the issues of correct diagnosis and differential diagnosis, the need for interdisciplinary collaboration, the lacking concept of care of this type of patients and, in particular, the importance of a good therapeutic relationship and great patience of both the therapist (physician) and the client.

Keywords: transsexualism.