Psychiatria pre prax 6/2005

Terapie úzkosti v akutní gerontopsychiatrii, možnosti léčby a jejich úskalí

MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz

V článku se autoři pokoušejí zmapovat současnou situaci v oblasti léčby úzkosti u akutně hospitalizovaných gerontopsychiatrických pacientů. Jsou uváděny indikační okruhy, vhodnost a případná rizika jednotlivých účinných látek. Cílem je jednak upozornit na nebezpečí, která s sebou nese nevhodná preskripce zejména benzodiazepinů u seniorů a pokus o nalezení přijatelného kompromisu v terapii úzkosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť