Psychiatria pre prax 5/2009

Terapie neklidu u duševních poruch způsobených psychoaktivními látkami

MUDr. Martin Hýža, MUDr. Libor Chvíla, CSc.

Článek se rámcově věnuje vybraným kapitolám z okruhu návykových nemocí, kde se v některé fázi užívání vyskytuje příznak akutního neklidu. Zdůrazňujeme typické charakteristiky jednotlivých stavů a uvádíme základní algoritmy jejich léčby vzhledem k doporučeným postupům i vlastním zkušenostem. Zmíněny jsou nejčastější psychiatrické i somatické komplikace.

Kľúčové slová: neklid, psychoaktivní látky, intoxikace, odvykací stav, psychotická porucha, terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy of agitation in psychiatric disorders caused by psychoactive drugs

The article deals with a few selected topics from the range of the addictive disorders, in which the symptom of acute agitation occurs in any phase of abuse. We emphasize the typical characteristics of the states and we describe the basic algorithms of the treatment in reference to both the guidelines and our own experience. The most frequent psychiatric and somatic complications are mentioned.

Keywords: agitation, psychoactive drugs, intoxication, withdrawal syndrome, psychotic disorder, therapy