Psychiatria pre prax 1/2005

Terapie deprese, úzkostných poruch a nespavosti v graviditě a laktaci

MUDr. Věra Strunzová

Práce se zaměřuje na oblast léčby antidepresivy v průběhu gravidity a laktace a na farmakoterapii úzkostných poruch a nespavosti v tomto období. Přehledně shrnuje údaje z literatury zabývající se problematikou léčby antidepresivy. Práce též uvádí relativně nová klinická data získaná v průběhu ambulantní léčby pacientek a zkušenosti s touto problematikou získané na Psychiatrickém centru Praha (PCP). Článek může sloužit jako orientační vodítko pro lékaře-psychiatra v situaci, kdy je nutná jeho intervence u gravidní nebo kojící ženy.

Kľúčové slová: gravidita a laktace, psychofarmaka, rizikové faktory, zásady léčby, teratogenita, malformace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THERAPY OF DEPRESSION, ANXIETY DISORDER AND INSOMNIA DURING PREGNANCY AND LACTATION

The presented overview is focused on medication by anti-depressives during pregnancy and lactation and on pharmacotherapy of anxiety disorder and insomnia in these periods. It comprehensively maps known data from publications dealing with therapy by anti-depressives. Relatively new clinical data obtained during ambulant treatment of patients are reported together with experience gained at Prague Psychiatric Center (PCP). The article may serve as an advise material for a psychiatrist during intervention in a case of a pregnant or breast-feeding woman.

Keywords: pregnancy and lactation, psychopharmacological therapy, risk factors, treatment principles, teratogenity, malformation.