Psychiatria pre prax 1/2005

Terapie deprese, úzkostných poruch a nespavosti v graviditě a laktaci

MUDr. Věra Strunzová

Práce se zaměřuje na oblast léčby antidepresivy v průběhu gravidity a laktace a na farmakoterapii úzkostných poruch a nespavosti v tomto období. Přehledně shrnuje údaje z literatury zabývající se problematikou léčby antidepresivy. Práce též uvádí relativně nová klinická data získaná v průběhu ambulantní léčby pacientek a zkušenosti s touto problematikou získané na Psychiatrickém centru Praha (PCP). Článek může sloužit jako orientační vodítko pro lékaře-psychiatra v situaci, kdy je nutná jeho intervence u gravidní nebo kojící ženy.

Kľúčové slová: gravidita a laktace, psychofarmaka, rizikové faktory, zásady léčby, teratogenita, malformace.

stiahnuť celý článok v pdf

THERAPY OF DEPRESSION, ANXIETY DISORDER AND INSOMNIA DURING PREGNANCY AND LACTATION

The presented overview is focused on medication by anti-depressives during pregnancy and lactation and on pharmacotherapy of anxiety disorder and insomnia in these periods. It comprehensively maps known data from publications dealing with therapy by anti-depressives. Relatively new clinical data obtained during ambulant treatment of patients are reported together with experience gained at Prague Psychiatric Center (PCP). The article may serve as an advise material for a psychiatrist during intervention in a case of a pregnant or breast-feeding woman.

Keywords: pregnancy and lactation, psychopharmacological therapy, risk factors, treatment principles, teratogenity, malformation.