Psychiatria pre prax 4/2016

Terapia hraničnej poruchy osobnosti

MUDr. Andrea Heretiková Marsalová

Článok sa venuje terapii pacientov s hraničnou poruchou osobnosti. Psychoterapeuticky a podávaním psychofarmák sa snažíme ovplyv-ňovať najmä afektívnu dysreguláciu, zlú kontrolu impulzov a kognitívno-percepčné príznaky.

Kľúčové slová: hraničná porucha osobnosti, psychoterapia, psychofarmaká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy of borderline personality disorder

The article deals with the treatment of borderline personality disorder. We try to influence the affective dysregulation, poor impulse control and cognitive-perceptual symptoms by pharmacological as well as psychotherapeutic treatment.

Keywords: borderline personality disorder, psychotherapy, pharmacotherapy