Psychiatria pre prax 2/2014

Terapia autizmu – pohľad z druhej strany Zamyslenie lekára a rodiča

MUDr. Jozef Šóth, CSc.

Často sa stretávame pri manažmente terapie našich pacientov s konfrontáciou pohľadu na liečbu zo strany príbuzných pacienta. Niekedy sa nám lekárom podarí presvedčiť týchto oponentov nášho prístupu odbornými argumentami, vysvetlením postupu liečby. Hlavnou vecou, ktorá ale môže rozhodnúť v náš prospech je efekt našej liečby, výsledok našej medikamentóznej či inej terapeutickej intervencie. Samozrejme – ak sa nám to podarí. Pričom kritériom môže byť spokojnosť pacienta, alebo jeho blízkych. Existuje však veľa postihnutí aj v oblasti neurológie, kde dokážeme (predovšetkým elektrofyziologickými vyšetreniami) veľmi exaktne pomenovať rôzne typy postihnutí nervovej sústavy a presne ich diagnostikovať. Avšak často sú to ochorenia nevyliečiteľné a my lekári sme skôr utešitelia bôľu príbuzných a pomocníkmi v ich utrpení. Aj v oblasti psychiatrie sú určité typy zdravotného postihnutia, kedy dopadneme podobne. Jedným z takýchto problémov, veľmi často neúspešne liečiteľných, je aj autizmus – vo všetkých podobách ochorení autistického spektra.

stiahnuť celý článok v pdf