Psychiatria pre prax 2/2016

Telemedicína v psychiatrii

MUDr. Miroslava Žáčková, MUDr. Hana Valentová, MUDr. Sylva Racková Ph.D., MUDr. Luboš Janů Ph.D.

Telemedicína zažívá nárůst zájmu. Telepsychiatrie rozhodně není první aplikací. Použití telekomunikačních prostředků s cílem poskytování zdravotní péče může mít řadu příčin. Použití telemedicíny je založeno s cílem zlepšit dostupnost psychiatrické péče, snížit její náklady a snížit stigmatizaci psychiatrií pro běžné lidi. V tomto článku diskutujeme pro a proti této metody. Je třeba dalších studií v různých zemích k vydání nařízení a standardů pro její použití. Subjektivní přijetí je založeno hlavně na spolupráci specialistů, pacientů a regulačních orgánů. Zlepšení zdravotní péče je hlavním důvodem pro telemedicínu.

Kľúčové slová: telemedicína, telepsychiatrie, psychiatrie, zdravotní péče, vzdálené vyšetření

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Telemedicine in psychiatry

There is increased interest in telemedicine. Telepsychiatry is not the first specialty. The use of telecommunications technologies to provide medical services, could be used because of various reasons. The use of telemedicine is based on the aim to improve acces to psychiatric care, cost effectivity and decrease stigma of psychiatry for public people. Cons an pros are discussed in the article. There is need for further studies in different contries to estabilish regulations and standards for the use. Subjective acceptation is mainly based on the cooperation between health specialists, clients and regulative authorities. Improving health care as the main reason for telemedicine.

Keywords: telemedicine, telepsychiatry, psychiatry, health care, remote assessment