Psychiatria pre prax 5/2002

Tardivní dyskineze - rizikové faktory a vlastní zkušenosti s léčbou

doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

Autoři shrnují rizikové faktory pro rozvoj tardivní dyskinezy. Jde o celou řadu proměnných, jako je například věk, pohlaví, rasa, kognitivní deficit, diagnóza, antipsychotická léčba. Podávají literární přehled jejich výskytu. Uvádějí možnosti jejich ovlivnění antipsychotickou medikací, přičemž zvláštní pozornost věnují roli atypických antipsychotik. Uvádějí vlastní zkušenosti vztahu atypických atipsychotik a případného rozvoje, resp. léčby tardivní dyskineze.

Kľúčové slová: tardivní dyskineze, rizikové faktory, atypická antipsychotika, clozapin, olanzapin, risperidon.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tardive Dyskinesia - risk factors and practical experience in its treatment.

The authors present a summary of risk factors for tardive diskinesia (TD). They discuss the annual incidence rate and stress the increased attention to TD and the implementation of its therapy and also its prophylaxis. There is the main role of novel atypical antipsychotics: olanzapine, risperidone and clozapine. Their introduction in psychiatric therapy lead to a decline in the incidence of TD. The authors present their own experience with the use of atypical antipsychotics in TD therapy and also its prophylaxis.

Keywords: tardive diskinesia, risk factors, atypical antipsychotics, clozapine, olanzapine, risperidone.