Psychiatria pre prax 2–3/2010

Systém manažérstva kvality – dvojročné skúsenosti a porovnanie kvality liečebného a ošetrovateľského procesu na gerontopsychiatrickom oddelení psychiatrickej nemocnice

MUDr. Eduard Gemza

Systém manažérstva kvality (SMK) zavedený v roku 2007 má v liečebnom procese seniorov obraz diagnostických a liečebných štandardov, hodnotenia výsledkov liečby škálami, hodnotenia nežiaducich účinkov, úrazovosti, úmrtnosti a hodnotenia dotazníkmi spokojnosti pacientov a opatrovateľov. Vypracované boli aj štandardy pre postup pri neúspešnej liečbe a plánované je hodnotenie prvej voľby psychofarmák. Výsledky dvojročného porovnania ponúkajú spätnú väzbu o kvalite liečebného a ošetrovateľského procesu.

Kľúčové slová: systém manažérstva kvality, štandardný diagnostický a liečebný postup, ročné vyhodnotenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť