Psychiatria pre prax 5/2005

Syntetické drogy nově se vyskytující na ilegální drogové scéně

MUDr. Tomáš Páleníček

Drogová scéna se tak jako každá jiná scéna stále přetváří a díky tomu vyvstávají stále nové a nové problémy, se kterými je nutno se vypořádat. Jedním z významných problémů 21. století je stále se zvyšující frekvence užívání nových syntetických drog. Tento fenomén velmi úzce souvisí s rozšířením taneční drogy extáze (3,4-methylendioxymetamfetamin, MDMA). Nové syntetické drogy jsou nejčastěji asociovány právě na populaci uživatelů extáze, kde jsou často distribuovány s tím, že se jedná o drogu extázi nebo něco jí velmi podobného. K novým syntetickým drogám se řadí především látky odvozené od fenylethylaminu, tryptaminu a piperazinu. Jsou to vesměs látky ovlivňující monoaminergní systémy CNS, které mají entaktogenní, halucinogenní či stimulační účinky. O jejich účincích a rizicích spojených s jejich užíváním obecně existuje velmi málo informací, přičemž o některých z nich je známo, že mohou být vysoce toxické.

Kľúčové slová: extáze, MDMA, fenyletylaminy, tryptaminy, piperaziny, nové syntetické drogy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEW SYNTHETIC DRUGS

The drug scene is developing similarly as any other scene. According to this fact new problems that have to be solved are arising. One of the most prominent problems of the 21st century is increasing frequency of the use of new synthetic drugs. This phenomenon is closely linked to the widespread use of designer drug ecstasy (3,4-methylendioxymethamphetamine, MDMA). New synthetic drugs are most often associated to the population of ecstasy users, often distributed as to be the ecstasy itself or something similar to it. Phenylethylamine, tryptamine and piperazine derivatives most likely belong to this category. In general, these are drugs acting predominantly via monoaminergic systems of the brain, having entactogenic, hallucinogenic and stimulant properties. Whenever these substances in some cases could be highly toxic, there is substantial lack of valid and accessible information about them.

Keywords: exstasy, MDMA, phenylethylamines, tryptamines, piperazines, new synthetic drugs.