Psychiatria pre prax 4/2005

Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků

doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., Jiřina Hosáková, RNDr. Eva Čermáková

Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků je stále aktuálním tématem v české i mezinárodní literatuře. Srovnávali jsme míru výskytu tohoto jevu u 34 sester, pracujících v Psychiatrické léčebně Opava, oproti 54 sestrám z interního oddělení nemocnice v Orlové pomocí „Inventáře projevů syndromu vyhoření“ autorů T. a J. Tošnerových. Sestry zaměstnané na psychiatrii byly postiženy statisticky významně méně než jejich kolegyně na somatickém oddělení (p < 0,001, test Mann-Whitney). Vysvětlením jsou vyšší znalosti hygieny duševního života a zvládání stresu u pracovníků na psychiatrii. To odůvodňuje nezbytnost soustavné edukace v dané problematice u zaměstnanců na somatických odděleních.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť