Psychiatria pre prax 2/2015

Suicidální jednání a psychiatrická konzilia

MUDr. PhDr. David Vaněk

Autor shrnuje své zkušenosti konziliárního psychiatra s hodnocením suicidálního rizika u pacientů, přijatých po sebevražedném pokusu v rámci konzilií na somatických odděleních. Prezentuje soubor pacientů konziliárně vyšetřených během jednoho roku v nemocnici Slaný. V diskuzi se pokouší o zhodnocení faktorů nápomocných při rozhodování o postupech péče o tyto pacienty. Zamýšlí se také nad výhodami a nevýhodami nedobrovolné hospitalizace.

Kľúčové slová: suicidální pokus, psychiatrické vyšetření, nedobrovolná hospitalizace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Suicidal behavior and liaison psychiatry

The author summarises his experience of a liaison psychiatrist with the evaluation of suicide risk in patients admitted to medical wards after a suicide attempt. He presents a sample of patients assessed by his liaison psychiatric service in Slany Hospital over a period of one year. In discussion he tries to evaluate factors helpful in making decisions about the care for these patients. He also considers advantages and disadvantages of an involuntary admission.

Keywords: suicidal attempt, psychiatric assessment, involuntary admition.