Psychiatria pre prax 3/2014

Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy

doc. PhDr. Jana Kocourková, MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

U pacientů s poruchami příjmu potravy se ve významné míře vyskytuje suicidální chování. Suicidium je považováno za hlavní příčinu smrti u mentální anorexie, u mentální bulimie jsou častěji zastoupeny suicidální pokusy a sebepoškozování. Za rizikové komorbidní faktory je považovaná zejména depresivní porucha, hraniční porucha osobnosti a užívání návykových látek. Posouzení suicidálního a sebepoškozujícího chování u pacientů s poruchou příjmu potravy by mělo být součástí základního vyšetření.

Kľúčové slová: poruchy příjmu potravy, suicidální chování, sebepoškozování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Suicidal behavior and self harming associated with eating disorders

Eating disorders are significantly associated with suicidal behavior. Anorexia nervosa has the highest rates of completed suicide, whereas suicide attempts and self harming behavior are easily found among patients with bulimia nervosa. Risk factors are associated with depression, bordeline personality disorder and substance abuse. Patients with eating disorders should be obligatory assesed for suicidal ideation and self harming behavior.

Keywords: eating disorders, suicidal behavior, self harming.