Psychiatria pre prax S1/2011

Stručný prehľad liečby tabakovej závislosti

MUDr. Elena Kavcová, PhD., doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Fajčenie ako psychosociálna a drogová závislosť patrí medzi hlavné rizikové faktory chronických civilizačných ochorení V Slovenskej republike približne 70 % fajčiarov chce a pokúša sa zanechať fajčenie Autori sa zaoberajú základnými princípmi liečby tabakovej závislosti Liečba pozostáva z nefarmakologických a farmakologických metód Medzi hlavné farmakologické postupy patria: náhradná liečba nikotínovými preparátmi a liečba novým liekom vareniklínom a starším bupropionom Liečba tabakovej závislosti založená na vedeckých princípoch je efektívnou a taktiež cost-efektívnou metódou zníženia prevalencie ochorení zapríčinených fajčením a predčasných úmrtí fajčiarov.

Kľúčové slová: tabaková závislosť, nefarmakologická a farmakologická liečba, nikotínová náhradná liečba, bupropion, vareniklín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Brief overall summary of the tobacco dependence treatment

Smoking of cigarettes is the main risk factor of the chronic non-communicable diseases In the Slovak republic about 70 % of smokers want and try to stop smoking The authors deal with the basic principles of tobacco dependence treatment Treatment consists of the non-pharmacological and pharmacological therapeutic methods Among the main pharmacological methods belong nicotine replacement therapy (NRT) and therapy with new drug – varenicline and older – bupropion Evidence base treatment of tobacco dependence is effective and also cost-effective method to decrease the prevalence of tobacco associated diseases and premature deaths of smokers.

Keywords: tobacco dependence, non-pharmacological and pharmacological therapy, varenicline, nicotine replacement therapy (NRT), bupropion.