Psychiatria pre prax 2/2022

Správa z konferencie Detencia a ochranné liečenia (Hronovce, 8. – 9. apríl 2022)

JUDr. MUDr. Ján Uhrin, MHA

Sekcia súdnej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti v spolupráci s Psychiatrickou nemocnicou Hronovce usporiadali v dňoch 8. – 9. 4. 2022 konferenciu Detencia a ochranné liečenia. Načasovanie a miesto usporiadania konferencie úzko súviseli s prebiehajúcou kolaudáciou budovy detenčného ústavu v Hronovciach na jar roku 2022 a plánovaným začatím prevádzky ústavu na jeseň roku 2022. Témami konferencie bola problematika výkonu detencie a ochranných liečení. Primárne boli diskutované otázky medicínskeho a právneho charakteru, priestor bol venovaný aj otázkam ekonomického, etického charakteru a praktickej realizácii ochranných opatrení – nosnými témami boli legislatívne ukotvenie detencie, indikácie na umiestnenie do detencie, prepustenie z detencie, nedostatky súčasnej právnej úpravy detencie, problematické body pri výkone ochranných psychiatrických liečení, praktické skúsenosti s výkonom ústavných protialkoholických liečení, očakávané zmeny vo výkone ochranných liečení po zavedení inštitútu detencie. Odborný program konferencie bol rozdelený do troch odborných blokov: Ochranné liečenia, Detencia a Varia, súčasťou prvého konferenčného dňa bola panelová diskusia na tému konferencie. Druhý konferenčný deň mali účastníci konferencie možnosť zúčastniť sa komentovanej návštevy detenčného ústavu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť