Psychiatria pre prax 5/2009

Správa z 5. ročníka sympózia psychiatrov – Psychiatria pre prax, Senec, 17. – 18. 10. 2009

MUDr. Silvia Lúčna

Piaty ročník jesenného podujatia – Psychiatria pre prax, ktoré je určené nielen psychiatrom, ale aj kolegom z ostatných medicínskych odborov, sa konalo o mesiac skôr ako minulý rok, ale v tradičnom prostredí príjemného kongresového hotela Senec. Usporiadateľom bola spoločnosť Solen, s. r. o., pod gesciou 2. psychiatrickej kliniky SZU a Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Podujatie bolo ohodnotené CME kreditmi.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť