Psychiatria pre prax 2/2015

Společné rozhodování o léčbě

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Spolurozhodování (shared decision making, SDM) je strategie, která zahrnuje pacienta do rozhodování o jeho léčbě. V oblasti somatické medicíny je spolurozhodování o léčbě zkoumáno a více či méně aplikováno již delší dobu. Její užití v psychiatrii je v počátcích a očekává se od ní zlepšení adherence k léčbě a prognózy. Nejvíce prací z této oblasti pochází od německých autorů, kteří prokázali její uskutečnitelnost a potenciální výhody jak v akutní, tak dlouhodobé léčbě poruch schizofrenního okruhu. SDM také představuje jeden z důležitých aspektů individualizovaného přístupu k pacientovi.

Kľúčové slová: spolurozhodování, léčba, schizofrenie, adherence, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Shared decision making

Shared decision making (SDM) is a strategy for including patients in therapeutic decision processes In the somatic medicine the SDM has been studied and used for several years now. The application of shared decision making to psychiatry is still in the initial stage. The use of this strategy is expected to improve long-term compliance and outcome. Most studies has been done by German authors which have proved its feasibility and potential advantages in both acute and long-term treatment in schizophrenia. The SDM represents one of the important aspects dealing with individualized approach to the patient.

Keywords: shared decision making, treatment, schizophrenia, adherence, outcome.