Psychiatria pre prax 2–3/2010

Současné trendy v léčbě Parkinsonovy nemoci

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Přehledový článek popisuje léčbu časných a pozdních stadií Parkinsonovy nemoci včetně nefarmakologických postupů. Z nových postupů je zdůrazněna možnost transdermálního, intrajejunálního, subkutánního podávání antiparkinsonik a diskutována neurochirugická léčba – hluboká mozková stimulace.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, levodopa, duodopa, hluboká mozková stimulace, agonisté dopaminu, rasagilin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New trends in treatment of Parkinson's disease

Among the new procedures, the possibility of transdermal, intrajejunal and subcutaneous administration of antiparkinsonian drugs is emphasized and neurosurgical treatment – deep brain stimulation – is discussed.

Keywords: Parkinson's disease, levodopa, duodopa, deep brain stimulation, dopamine agonists, rasagiline.