Psychiatria pre prax 1/2006

Současné trendy v biologické terapii Alzheimerovy choroby

MUDr. Roman Jirák, CSc.

Dosud neznáme komplexní etiologii Alzheimerovy choroby, proto nejsme schopni léčit tuto závažnou demenci kauzálně. Využívají se postupy, které ovlivňují známé patogenetické řetězce. Léčba založená na důkazech je pouze léčba inhibitory acetylcholinesteráz a memantinem. Jsou popsány i některé další postupy, jejichž efekt již není tak jednoznačně prokázán jako u výše uvedených přístupů.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, demence, inhibitory acetylcholinesteráz, kognitivní funkce, memantin, nervové růstové faktory, nootropní farmaka, scavengery volných kyslíkových radikálů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT TRENDS IN THE BIOLOGICAL TREATMENT OF ALZHEIMER DISEASE

We do not knot complex etiology of Alzheimer disease so far. That is why we are not able to treat such a sever dementia causally. Procedures that affect known pathogenetic chains are used. Evidence based management is only a treatment with acetylcholineesterase inhibitors and memantin. Some other procedures are reported, but their effect is not positively confirmed as with procedures mentioned above.

Keywords: Alzheimer disease, dementia, acetylcholineesterase inhibitors, cognitive function, memantin, nerve growth factors, nootropics, free oxygen radicals scavengers.