Psychiatria pre prax 4/2012

Současné projevy agrese

PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., MUDr. Dana Kertészová, PhDr. Marek Macák, PhDr. Ilona Voldřichová, doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Článek pojednává o současných projevech agrese ve společnosti. Autoři ve svém přehledu shrnují a popisují jednotlivé projevy agrese a násilí, šikany, domácího násilí i projevy agrese s využitím moderních komunikačních technologií (mobil, smartphone, SMS, MMS, video, foto, internet, Facebook, ICQ, Twitter, Skype, You Tube, atd.). Upozorňují na nebezpečnost tohoto chování ve společnosti, na narůstající výskyt těchto jevů, což stručně dokumentují z několika výzkumných projektů. V závěru shrnují preventivní opatření a odkazují na kvalifikované zdroje.

Kľúčové slová: agrese, agresivita, současné projevy agrese a šikany, mobbing, bossing, domácí násilí, projevy agrese s využitím moderních komunikačních technologií (mobil, smartphone, SMS, MMS, video, foto, internet, Facebook, ICQ, Twitter, Skype, You Tube, cyberbullying, cyberstalking, cyber grooming, child grooming).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Contemporary displays of aggression

The article Current displays of aggression talks about manifestations of aggression that are usual in contemporary society. The authors summarize and describe various displays of violence, in the form of bullying, domestic violence, aggression expressed via modern communication technologies (mobile and internet communication: SMS, video, photography, Facebook, ICQ, Twitter, Skype, YouTube, etc.). The authors stress dangers of such behavior and their growing incidence, which is documented by several research findings. In conclusion, the authors recommend several preventive measures against these manifestations.

Keywords: aggression, current displays of aggression, bullying, mobbing, bossing, domestic violence, communication technologies (mobile phone, SMS, video, photography, internet, Facebook, ICQ, Skype, YouTube, cyberbullying, cyberstalking, cybergrooming, child grooming).