Psychiatria pre prax 3/2011

Současné možnosti terapie demencí, význam nefarmakologických intervencí

MUDr. Kateřina Sheardová

Úspěšná terapie pacientů s demencí by měla pozitivně ovlivňovat kromě kognitivních funkcí také kvalitu života a behaviorálně psychiatrické komplikace onemocnění (BPSD). BPSD se rozvinou během času prakticky u všech pacientů s demencí. Jsou nejzávažnější zátěží pro pečovatele a mohou redukovat dobu setrvání nemocného v domácím prostředí. Účinným prostředkem v redukci stresové zátěže jsou právě nefarmakologické intervence, které mohou pečovatelé využívat ke zvládání především behaviorálních komplikací nemoci svých blízkých.

Kľúčové slová: demence, terapie, nefarmakologické přístupy, BPSD, kvalita života.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Non-pharmacological interventions in therapy of dementia

A successful therapy of dementia influences positively cognitive functions as well as the quality of life and the behavioral and psychological symptoms (BPSD). BPSD will eventually develop in all dementia patients. They represent a heavy burden for caregivers and therefore they might reduce the patient´s time spent in the home background. Non-pharmacological interventions are an effective tool in reducing the caregiver burden that informal carers might try or access to manage the behavioral complications of dementia.

Keywords: dementia, therapy, non-pharmacological interventions, BPSD, quality of life.