Psychiatria pre prax 3/2002

Sledovanie vedľajších účinkov v liečbe neuroleptikami

MUDr. Radovan Vaškovský

Výskyt vedľajších účinkov pri akejkoľvek liečbe znamená možnú zníženú compliance pacienta a tým i výsledného efektu liečby. Z pohľadu psychiatra to znamená nedostatočne liečeného pacienta s príznakmi duševného ochorenia. Výskyt extrapyramídového syndrómu je jedným s najčastejších vedľajších príznakov, s ktorým sa stretávame v liečbe neuroleptikami. Práca hodnotí ich častosť vrámci diagnostických kategórií, v závislosti na type a dávke podávaných neuroleptík, ako aj na dĺžke liečby a na veku pacienta. Zároveň hodnotí postupy a stratégiu liečby, ktorú sme pre výskyt vedľajšieho účinku uskutočnili.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť