Psychiatria pre prax 4/2015

Skúsenosti s umelecko-kreatívnymi terapeutickými metódami pri liečbe a doliečovaní pacientov s psychotickými poruchami v podmienkach denného psychiatrického stacionára

MUDr. Dana Krajčovičová, PhD., doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.

Pri liečbe a doliečovaní pacientov s psychotickými poruchami sa v dennom psychiatrickom stacionári používajú okrem farmakologickej liečby rôzne rehabilitačné, resocializačné a psychoterapeutické metódy. V článku sú zahrnuté klinické skúsenosti s použitím umelecko-kreatívnych terapeutických metód, najmä s jednou z arteterapeutických metód – s kresbou grafických symbolov, t. j. z cvičenia vo vizuálnej gramotnosti (1).

Kľúčové slová: umelecko-kreatívne terapeutické metódy, arteterapeutické metódy, kresba grafických symbolov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Experience with artistic and creative therapeutic methods in the treatment and aftercare of patients with psychotic disorders in conditions of daily psychiatric stationary

The treatment and aftercare of patients with psychotic disorders in conditions of daily psychiatric stationary use in addiction to pharmacological treatment of various rehabilitation, social reintegration and psychotherapeutic methods. The article includes clinical experience with artistic and creative therapeutic methods, in particular with one of the methods of art therapy – drawing with graphic symbols, i. e. of exercises in visual literacy (1).

Keywords: artistic and creative therapeutic methods, art therapy methods, drawing graphic symbols.