Psychiatria pre prax 4/2012

Škodlivé užívání alkoholu a závislost na něm u duševně nemocných: krátká intervence a další možnosti

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Většina pacientů, s nimiž přichází psychiatr do styku, je škodlivým užíváním alkoholu a závislostí ohrožena více než běžná populace. To komplikuje psychiatrickou léčbu interakcemi alkoholu a psychofarmak, nekvalitní spoluprací i jinak. Tam, kde dochází ke škodlivému užívání alkoholu nebo kde vznikla závislost, je třeba volit psychofarmaka, která nevstupují s alkoholem do interakcí. Psychiatr by u duševně nemocného, který škodlivě užívá alkohol či je závislý, měl provést krátkou intervenci, případně zprostředkovat souběžnou léčbu závislosti na alkoholu.

Kľúčové slová: alkohol, duální diagnóza, interakce, krátká intervence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alcohol abuse and dependance in psychiatric patients: brief intervention and other options

Most patients treated by psychiatrists are at higher risk of alcohol abuse compared to the general population. Alcohol abuse complicates their treatment because of the interactions between alcohol and drugs, lack of compliance and otherwise. Psychotropic drugs which do not interact with alcohol should be used in these patients. Psychiatrists are advised to apply brief intervention and/or arrange for concurrent treatment of alcohol dependence.

Keywords: alcohol, dual diagnosis, interaction, brief intervention.