Psychiatria pre prax 2/2008

SEXUÁLNÍ POTÍŽE U MUŽŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Roztroušená skleróza (RS) je pro nemocné ohrožující nemoc se zdánlivě nekonečnou variabilitou příznaků. Mnoho příznaků RS přímo či nepřímo negativně ovlivňuje mužskou sexualitu. Sexuální poruchy se u RS vyskytují v 65–90 % případů. Jde především o poruchy erekce, snížené libido, potíže s dosažením orgazmu a snížená taktilní citlivost. Léčba sexuálních dysfunkcí u RS musí být založena na týmové spolupráci mezi neurology, urology, psychiatry, psychology a sexuology. V článku je pojednáno o způsobech léčby u jednotlivých nejčastějších sexuálních dysfunkcích u mužů s RS.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, sexualita, sexuální dysfunkce, porucha erekce, snížené libido, poruchy orgazmu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SEXUAL PROBLEMS IN MEN WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Multiple sclerosis (MS) is a threatening disease for the ill with virtually interminable variability of symptoms. Many MS symptoms directly or indirectly influence negatively male sexuality. Sexual disorders in MS are present in 65–90 % of cases. Among them, erectile dysfunction, decreased sexual desire, problems in completing orgasm and decreased tactile sensitivity prevail. The treatment of sexual dysfunction in MS must be based on teamwork; the team being formed by neurologists, urologists, psychiatrists, psychologists and sexologists. The article deals with treatment possibilities of particular most frequent sexual dysfunctions in males with MS.

Keywords: multiple sclerosis, sexuality, sexual dysfunctions, erectile dysfunction, decreased sexual desire, orgasm disorders