Psychiatria pre prax 1/2012

Sexuální funkce při léčbě depresivní poruchy agomelatinem

MUDr. Jana Novotná, prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., MUDr. Marta Holanová

Nové antidepresivum agomelatin mělo kladný vliv na sexuální funkce u 20 pacientů léčených pro depresivní poruchu. Sexuální funkce byly sledovány dotazníkem CSFQ (Changes in Sexual Functions Questionnaire). Po 6 týdnech léčby bylo zjištěno statisticky signifikantní zlepšení sexuálních funkcí.

Kľúčové slová: agomelatin, sexuální funkce, výsledek léčby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexual function in the treatment of depressive disorder with agomelatine

Agomelatin, a novel antidepressant, has favorable effects on sexual function. 20 patients with depressive disorder were treated with agomelatin and sexual functions were monitored according to Changes in Sexual Functions Questionnaire. After 6 weeks of treatment statistical signicantly improvement of sexual functions were observed.

Keywords: agomelatin, sexual dysfunction, treatment efficacy.