Psychiatria pre prax 4/2009

Sexuální atraktivita a její determinanty

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Autor se z evolučně psychologického hlediska zabývá faktory určujícími ženskou a mužskou sexuální atraktivitu. Z výzkumů jednoznačně plyne, že tato erotická atraktivita je u mužů a u žen závislá na mnoha vzhledových a behaviorálních charakteristikách, mezi kterými jsou u žen nejdůležitější ty, které souvisejí s jejich fertilitou, a u mužů ty, které signalizují jejich přístup ke zdrojům.

Kľúčové slová: sexuální atraktivita, determinanty, fertilita, přístup ke zdrojům

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexual atractivity and it’s determinants

From the evolutionary viepoint the author descibes the main factors determining the sexual atractivity of men and women. The researches prove that sexual atractivity is dependent on various behavioral and appearance characteristics. In women are probably most important are those connected with their fertility, in men those signalizing their resource holding potential.

Keywords: sexual atractivity, determinants, fertility, resource holding