Psychiatria pre prax 2/2015

Sexuálne dysfunkcie pretrvávajúce po liečbe antidepresívami

MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

Jedným z možných nežiaducich účinkov pri liečbe antidepresívami je ovplyvnenie sexuálneho fungovania jedinca, pričom sa očakáva, že s vysadením lieku tento efekt pominie. V kontraste s tým, je stav opisovaný ako perzistujúca sexuálna dysfunkcia po liečbe antidepresívami (Post SSRI Sexual Dysfunction – PSSD), keď problémy v sexuálnom fungovaní navodené liečbou nevymiznú ani po dlhšom období po vysadení liečiva. V klinickom obraze sa stretávame aj s menej typickými prejavmi. Patria k nim napríklad genitálna anestézia či subjektívne neprežívaný orgazmus. I keď etiológia nie je celkom objasnená, najčastejšie sa uvažuje o epigenetických zmenách, ktoré majú vplyv nielen na centrálny nervový systém, ale aj periférne orgány. Jestvujú informácie o možných úspešných liečebných stratégiách tohto stavu, a to s použitím skupiny dopamínergických látok alebo pomocou inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 (PDE-5).

Kľúčové slová: antidepresíva, sexuálne nežiaduce účinky, perzistujúca sexuálna dysfunkcia po liečbe antidepresívami, PSSD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexual dysfunction persisting after treatment with antidepressants

One of side effects related to antidepressant treatment is development of sexual dysfunction, where conventional wisdom holds that this side effect resolve after discontinuing treatment. The emerging evidence that treatment-related sexual side effects can persist in some patients even after stopping their medications, failed to support this assumption. Symptoms atypical for common clinical picture of sexual dysfunction such as genital anaesthesia and pleasureless orgasm were described in these patients. Currently it is not known what causes this state, but is becoming increasingly clear that epigenetic changes that include alteration of central nervous system and peripheral organs are involved. Recently, it was found that dopaminergic agents and in some cases phosphodiesterase type 5 inhibitors can improve the symptoms.

Keywords: antidepressants, sexual side effects, persistent sexual dysfunction after discontinuation of antidepressants, PSSD.