Psychiatria pre prax 6/2008

SCHIZOFRENIE A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

MUDr. Michal Maršálek, CSc.

Podle výsledků epidemiologických studií je pravděpodobnost zneužívání drog u pacientů se schizofrenií třikrát vyšší než u osob bez psychického onemocnění. Abúzus návykových látek zhoršuje pozitivní příznaky schizofrenie, agresivitu, sebevražednost, zvyšuje počet relapsů a rehospitalizací, působí nespolupráci při léčbě. Především abúzus kanabinoidů, amfetaminů, kokainu a alkoholu působí u nemocných se schizofrenií psychotogenně. Studie účinnosti antipsychotik 1. generace v léčbě závislosti na návykových látkách přinášejí smíšené výsledky. Naopak některá antipsychotika 2. generace se zdají být v léčbě slibná.

Kľúčové slová: schizofrenie, závislost na návykových látkách, epidemiologie, antipsychotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SCHIZOPHRENIA AND SUBSTANCE USE DISORDERS

Epidemiological studies found that patients with schizophrenia are 3 times more likely to have substance use disorders than persons without mental illness. Substance abuse in schizophrenia increased positive symptoms, agressivity, suicidality, number of relapses and rehospitalisations, and poorer treatment compliance. In particular, cannabis, amphetamine, cocaine and alcohol has been reported to be with psychotogenic effect in schizophrenia. To date, the efficacy of the first generation antipsychotics in the treatment of substance abuse have been mixed. On the contrary, certain second generation antipsychotics seem to be particularly promising.

Keywords: schizophrenia, substance abuse disorders, epidemiology, antipsychotics