Psychiatria pre prax 3/2009

Roztroušená skleróza – psychoneuroimunologické onemocnění centrálního nervového systému

doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc., MUDr. Eva Krasulová, Mgr. Jana Blahová Dušánková

Roztroušená skleróza (RS) představuje nejčastější demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) s autoimunitní etiologií. Zásadní úlohu v patogenezi RS hraje imunitní systém, který svou zánětlivou aktivitou může postihnout kteroukoliv oblast CNS, a tím způsobit variabilní neurologické i psychiatrické příznaky. RS je typickým příkladem psychoneuroimunologického onemocnění, které často vyžaduje mezioborovou spolupráci v rámci diagnostiky i léčby. Přitom právě správná diagnóza a včasná léčba je jedinou prevencí trvalé invalidity u této choroby, která postihuje především mladé osoby (2. –4. dekáda) a má v České republice nezanedbatelnou prevalenci 100–150/100 000 obyvatel.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, centrální nervový systém, psychoneuroimunologie, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple sclerosis – psychoneuroimmunological disease of the central nervous system

Multiple sclerosis (MS) presents the most frequent demyelinating disease of the central nervous system (CNS) with autoimmune ethiology. Immune system plays a key role in MS pathogenesis and any CNS area can be affected by its inflammatory activity with various neurological and psychiatric symptoms. MS is a typical example of psychoneuroimmunological disease, which often requires multispecialty cooperation in terms of both diagnostics and treatment (symptomatic therapy, psychiatric adverse events of MS treatment). Precise diagnosis and early treatment is the only prevention of permanent disability in MS, the disease afflicting mainly young persons (2nd–4th decade) with significant prevalence in the Czech Republic 100–150/100 000.

Keywords: multiple sclerosis, central nervous system, psychoneuroimmunology, treatment