Psychiatria pre prax 1/2016

Rodinná a viacrodinná terapia v liečbe porúch príjmu potravy

Mgr. Zuzana Šoltésová, doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

Liečba porúch príjmu potravy ako ochorenia je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôzne druhy psychoterapeutických postupov a terapií. Toto ochorenie nemá negatívny vplyv len na osoby trpiace týmto ochorením, ale aj na ich sociálne vzťahy, predovšetkým na rodinu a príbuzných. Práve z tohto dôvodu považujeme za dôležité zahrnúť do liečebného procesu celú rodinu, a tým uplatniť pri liečbe tejto novodobej nelátkovej závislosti rodinnú a viacrodinnú terapiu.

Kľúčové slová: poruchy príjmu potravy, rodinná terapia, viacrodinná terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Family and multi-family therapy in the treatment of eating disorders

Treatment of eating disorders such as disease is a complex process involving different types of psychological therapy and therapy. This disease does not only affect people with this disease, but also on their social relations, in particular the family and relatives. Precisely for this reason we consider it important to include in the healing process of the whole family, and thus applied to the treatment of this modern non-substance addiction and family and multi-family therapy.

Keywords: eating disorders, family therapy, multi-family therapy