Psychiatria pre prax 5/2004

Rehabilitace v psychiatrii

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

Psychiatrická rehabilitace je důležitou součástí současné komplexní péče o pacienty s duševními poruchami. V úzkém sepětí zejména s psychoterapií a socioterapií přispívá u pacientů k obnovení schopností, které byly onemocněním sníženy a tím jim ztížily, ba dokonce znemožnily, se plnohodnotně zapojit do reálného života ve společnosti.

Kľúčové slová: psychiatrická rehabilitace, fyzikální, pracovní a činnostní léčba, umělecko-kreativní, zábavná a rekreační léčba, léčba pohybem a sportem.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

REHABILITATION IN PSYCHIATRY

Psychiatric rehabilitation is an important part of present complex care about patients with mental disorders. With closed connection particularly with psychotherapy and sociotherapy it contributes to return of abilities, which were decreased by disease and thus made worse or even impossible to integrate to the real life in society.

Keywords: psychiatric rehabilitation, physical, work and activity treatment, artistic-creative, entertaining and recreational treatment, treatment by movement and sport.