Psychiatria pre prax 3/2012

Psychosociálne fungovanie u pacientov so schizofréniou

MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

Sociálne fungovanie predstavuje u pacientov so schizofréniou dôležitý hodnotiaci ukazovateľ efektivity liečby, keďže narušenie psychosociálneho fungovania patrí k jadrovým príznakom schizofrénie. Regulačné úrady zodpovedné za registráciou liečiv zdôrazňujú potrebu a dôležitosť adekvátne vyvinutých, osvedčených nástrojov na meranie úrovne sociálneho fungovania. Práve Škála osobného a sociálneho fungovania (PSP) vyvinutá špeciálne za týmto účelom poskytuje overenú a na použitie jednoduchú pomôcku pre hodnotenie tohto ukazovateľa. Škály, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre pacientov so schizofréniou a sú schopné zachytiť zmeny úrovne fungovania v priebehu trvania poruchy umožnia lepšie a ucelenejšie sledovanie vplyvu zvolenej liečebnej stratégie na dlhodobú prognózu poruchy.

Kľúčové slová: schizofrénia, sociálne fungovanie, osobné fungovanie, antipsychotiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychosocial functioning in patients with schizophrenia

Social functioning is an important outcome parameter for the treatment of patients with schizophrenia because deficits in psychosocial domains are a core feature of schizophrenia. The importance of adequately developed, valid and reliable instruments to measure social functioning has been stressed by regulatory agencies. The Personal and Social Performance scale (PSP) developed to specifically evaluate psychosocial functioning offers a validated and easy to use tool to measure these new outcome parameters. Scales that are validated in schizophrenia patients and sensitive to change over the course of the disease will allow a better and more comprehensive monitoring of treatment strategies and long-term prognosis.

Keywords: schizophrenia, social functioning, personal functioning, antipsychotics.