Psychiatria pre prax 2/2015

Psychogenní poruchy chůze

MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

Psychogenní poruchy chůze jsou funkční psychické poruchy, které vedou k hybným obtížím bez nálezu strukturálního poškození a tvoří velkou skupinu pacientů nejen neurologických ambulancí. Vzhledem k heterogenitě klinických projevů, obtížnosti při stanovení diagnózy a nedostatečné terapeutické odezvě jsou zdrojem frustrace lékařů i pacientů. Článek shrnuje klinické projevy, specifika vyšetření a diagnostická kritéria, která musí být splněna pro stanovení diagnózy. Úspěšnost terapie závisí na včasné diagnóze, motivaci pacienta a dobré spolupráci neurologů, psychoterapeutů, psychiatrů a fyzioterapeutů.

Kľúčové slová: psychogenní poruchy, funkční poruchy, poruchy chůze, poruchy hybnosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychogenic gait disorders

Psychogenic gait disorders are functional mental disturbances causing difficulties of movement without any detection of structural lesion. Heterogeneity of clinical symptoms, diagnostic difficulties and insufficient responses to therapy lead to frustration of both physicians and patients. The article reports clinical symptoms, specifity of examination and diagnostic standards, which have to be fulfilled to make a diagnosis. Successful therapy depends on prompt diagnosis, patients´ motivation and good cooperation between the neurologist, psychotherapists, psychiatrist and physiotherapists.

Keywords: psychogenic disorders, functional disorders, gait disorders, movement disorders.