Psychiatria pre prax 1/2012

Psychogenní extrapyramidové poruchy

MUDr. David Školoudík, MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., MUDr. Petra Bártová, Ph.D.

Uvedené tři kazuistiky mladých lidí ukazují rozdílné vyjádření psychogenních extrapyramidových poruch. Zároveň poukazují na obtížnou diagnostiku těchto chorob a nutnost mezioborové spolupráce, především mezi neurologem, psychiatrem a psychoterapeutem. Pro zlepšení těchto psychogenních dyskinetických poruch je nutné zahájení včasné adekvátní léčby.

Kľúčové slová: psychogenní tremor, psychogenní dystonie, psychogenní parkinsonský syndrom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychogenic in movement disorders

Our three cases presents variable manifestation of psychogenic movement disorders. To improve the diagnosis of these disorders could be difficult. Treatment depends on a team approach between neurologist, psychiatrist and physiotherapist. Appropriate pharmacotherapy on time is necessary for improving of this movement disorders.

Keywords: psychogenic tremor, psychogenic dystonia, psychogenic parkinsonian syndrom.