Psychiatria pre prax 6/2007

PSYCHOFARMAKOLOGICKÉ INTERVENCE U ADAPTAČNÍCH PORUCH

MUDr. Jiřina Kosová

Terapeutické přístupy u pacientů s poruchami přizpůsobení (adaptačními poruchami) volíme nejčastěji podle převažující psychopatologie, postupujeme symptomaticky, prakticky neexistují kontrolované studie. V klinické praxi narůstá preskripce antidepresiv, a to nejen u depresivních poruch, v popředí oblíbenosti jsou inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). V následujícím textu jsou zmíněny některé hlavní informace o poruchách přizpůsobení a také výsledky několika farmakologických studií.

Kľúčové slová: poruchy přizpůsobení, farmakologické intervence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PSYCHOPHARMACOLOGICAL INTERVENTION IN ADJUSTMENT DISORDERS

Since there are no results of controlled clinical studies in patients with adjustment disorders our decision about therapeutic approach is based primarily on psychopathology observations and medication is initiated in line with symptoms. Considering possible psychopharmacological interventions in the clinical practice, increasing use of antidepressants is evident with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) are a preferred choice. In the following text some main information about adjustment disorders and the results of some pharmacological studies are discussed.

Keywords: adjustment disorders, pharmacologic interventions