Psychiatria pre prax 2/2014

Psychofarmaka v pedopsychiatrii

doc. MUDr. Eva Malá, CSc.

Při nasazení farmakoterapie u dětí je nutné brát v úvahu aspekt vývojový, maturační, sociální a komunikativní. V článku je probrána pouze farmakoterapie, i když samozřejmě je léčba vždy komplexní – psycho, farmako a socioterapeutická. Okrajově jsou zmíněny nálezy u přesně definovaných diagnostických jednotek pomocí zobrazovacích metod a zkušenosti z praxe podporující některé terapeutické postupy „off-label“.

Kľúčové slová: psychofarmaka a jejich užití „on i off label“ u specifických diagnóz v dětské a adolescentní psychiatrii.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of child and adolescent psychiatry

When you deploy pharmacotherapy in children you need to consider the following aspects: development, maturity, society and communication. The article discussed only pharmacotherapy medications although of course a treatment would include a combination of psychotherapy, pharmacotherapy and sociotherapy. Marginally there are mentioned findings in well-defined diagnostic units by imaging methods and practices supportive of some therapeutic procedures „off-label“.

Keywords: psychoactive drugs and their use „on and off label“ for specific diagnoses in child and adolescent psychiatry.